921/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 7 § 1 och 2 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, av dessa accistabellen sådan den lyder i lag 1026/1997, som följer:

7 §

Tilläggsaccis skall betalas 67 cent per liter för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar. Som detaljhandel anses i detta lagrum även servering.

Om den accisskyldige lämnar en utredning om att detaljhandelsförpackningen hör till ett sådant pantbaserat system för återvinning av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall

1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,

2) tilläggsaccis betalas 16 cent per liter om detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial.


ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
över 0,5 men högst 2,8 11. 1,68 cent/centiliter etylalkohol
över 2,8 12. 28,59 cent/centiliter etylalkohol
Viner
över 1,2 men högst 2,8 21. 4,54 cent/liter av färdig alkoholdryck
över 2,8 men högst 5,5 22. 134,55 cent/liter av färdig alkoholdryck
över 5,5 men högst 8,0 23. 185,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
över 8,0 24. 235,46 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
över 1,2 men högst 15 31. 428,88 cent/liter av färdig alkoholdryck
över 15 men högst 22 32. 706,39 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 1,68 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 men högst 10 42. 44,57 cent/centiliter etylalkohol
― över 10 43. 50,46 cent/centiliter etylalkohol
andra 44. 50,46 cent/centiliter etylalkohol

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.