919/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 8 b § 1 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, sådana de lyder i lag 510/1998, som följer:

8 b §

När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag och för lätt och tung brännolja samt acciser som ingått i anskaffningspriset på motsvarande produkter som företaget skaffat under nämnda tid (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka att 85 procent av de acciser som betalts för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av accisåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Accisåterbäringen får vara högst lika stor som beloppet av de acciser som betalts för produkter som avses i denna lag eller som ingått i anskaffningspriset på dessa produkter.


ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Elström c/kWh
― accisklass I 1 0,69 0,013
― accisklass II 2 0,42 0,013
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen av stenkol euro/t 3 41,37 1,18
Bränntorv euro/MWh 4 1,51
Naturgas, i gasform c/nm3 5 1,73 0,084
Tallolja c/kg 6 5,40

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.