753/2001

Given i Helsingfors den 30 augusti 2001

Statsrådets förordning om sommartid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 93 § 2 mom. grundlagen:

1 §

Från början av 2002 sker övergången till sommartid i Finland den sista söndagen i mars varje år och övergången till normaltid på motsvarande sätt den sista söndagen i oktober varje år.

2 §

Sommartiden är tre timmar före den koordinerade världstiden, som nämns i 12 § 2 mom. måttenhetsförordningen (371/1992).

3 §

Sommartiden börjar klockan 03.00 den sista söndagen i mars, varvid klockan ställs en timme framåt. Sommartiden upphör klockan 04.00 den sista söndagen i oktober, varvid klockan ställs en timme tillbaka.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG (32000L0084); EGT nr L 031, 2.2.2001, s 21

Helsingfors den 30 augusti 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.