703/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Lag om ändring av 14 § lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/1992) 14 § 2 mom. som följer:

14 §
Övergångsstadgande

På bostadssparavtal som uppgjorts med stöd av den lag som upphävts i 13 § 2 mom. tillämpas efter att denna lag trätt i kraft fortfarande bestämmelserna i den upphävda lagen, med undantag av de bestämmelser som gäller betalning av bostadssparpremie, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Med hjälp av bostadssparavtal kan härvid dock även en kvotdel av en bostad förvärvas inom de gränser som anges i 2 § i denna lag, om bostadsspardeponenten och penninginrättningen så avtalar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2000
MiUB 4/2001
RSv 56/2001

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.