Ursprungliga författningar: 2001

559/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 23 § 2 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
558/2001
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
557/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen på väg
556/2001
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
555/2001
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
554/2001
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
553/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lön som ligger till grund för förtjänstdelen i vuxenutbildningsstödet
552/2001
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
551/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordning om Porkala skärgårds naturskyddsområde
550/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om skydd av gamla skogar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.