531/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 5 b § barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) 5 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 123/1999, som följer:

5 b §
Grunderna för utjämningsersättning

En kommun har rätt att från utjämningssystemet i ersättning få 70 procent av sådana kostnader som orsakas av barnskyddsåtgärder som finns antecknade i vårdplaner enligt 11 § i denna lag och som familjevis sammanräknat överskrider 25 000 euro om året (kommunens självrisk), räknat från den dag den första vårdplanen uppgjordes.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.