319/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av 6 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 6 § och 28 § 1 mom. som följer:

6 §
Rätt till semester

En lantbruksföretagare som avses i 4 § har rätt att under ett kalenderår på ansökan få avbytarservice för 23 dagar på grund av semester.

28 §
Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp

För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. uppbärs av den som anlitar hjälpen en timavgift som motsvarar den lägsta grundlön som enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet betalas till en avbytare med månadslön, ökad med ett erfarenhetstillägg.Denna lag träder i kraft den 15 april 2001.

Lagens 6 § tillämpas dock från den 1 januari 2001 och 28 § 1 mom. från den 1 februari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 12/2001
ShUB 3/2001
RSv 19/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.