960/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av 20 § tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 61/1994 och 1326/1994, som följer:

20 §

En lagman och en tingsdomare åtalas för tjänstebrott i hovrätten.

En tingsfiskal och en notarie åtalas för tjänstebrott i hovrätten. De som hör till kanslipersonalen åtalas i hovrätten, om det är fråga om ett tjänstebrott som begåtts i en uppgift som avses i 19 § 1 mom.

En nämndeman åtalas för tjänstebrott i hovrätten. Hovrätten bestämmer om nämndemannen kan kvarstå i sitt uppdrag under den tid tjänsteåtalet är anhängigt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000
LaUB 7/2000
RSv 101/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.