930/2000

Given i Helsingfors den 9 november 2000

Statsrådets förordning om användningen av det tilläggsanslag som reserverats för miljöstöd för jordbruk år 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 44/2000, som följer:

1 §

Tilläggsanslaget på 185 000 000 mark för miljöstöd för jordbruket i den andra tilläggsbudgeten för 2000 får användas på följande sätt:

― högst 35 000 000 mark till stödåtgärder som orsakas av miljöbasstödet för jordbruket samt av bas- och tilläggsåtgärder, samt

― den återstående delen av anslaget till stödåtgärder som föranleds av avtalen om miljöspecialstöd så, att anslaget först används till de stödåtgärder som föranleds av gällande avtal om specialstöd som ingåtts åren 1995― 1999 och därefter till stödåtgärder som föranleds av de avtal om specialstöd som sökts år 2000; i fråga om de senare nämnda har de avtal vars avtalsperiod börjar den 1 juni 2000 och som gäller förlängning av femåriga avtal som börjat år 1995 med ett nytt motsvarande avtal företräde vid användningen av anslaget.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.