778/2000

Given i Helsingfors den 25 augusti 2000

Lag om ändring av 19 § lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 19 § 1 mom. som följer:

19 §
Program skadliga för barns utveckling

En utövare av televisionsverksamhet skall sörja för att sådana televisionsprogram som på grund av våldsinslag eller sexuellt innehåll eller genom att inge skräck eller på något annat jämförbart sätt är ägnade att inverka skadligt på barns utveckling sänds på en tid då barn i allmänhet inte ser televisionsprogram.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 2/2000
KuUB 5/2000
RSv 95/2000

Helsingfors den 25 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.