230/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (111/1995) 2 och 3 § som följer:

2 §

Behörighetsvilkor för konkursombudsmannen är juris kandidatexamen, god förtrogenhet med konkurs- och företagssaneringsärenden, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av lederskap.

Behörighetsvillkor för en tjänst vid konkursombudsmannens byrå är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

3 §

Konkursombudsmannen utnämns av statsrådet utan att tjänsten har förklarats ledig.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.