1106/1999

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg som seglar under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 2 § 1 mom. i sitt beslut av den 29 juni 1998 om ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg som seglar under finsk flagg (493/1998) som följer:

2 §
Fartyg som omfattas av kontroll- systemet

Kontrollsystemet omfattar fartyg som seglar under finsk flagg och avses i artikel 3.1 och 3.2 i kontrollförordningen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

1) Rådets förordning (EEG) nr 2847/93; EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Rådets förordning (EG) nr 686/97; EGT nr L 102, 19.4.1997, s. 1
3) Rådets förordning (EG) nr 2846/98; EGT nr L 358, 31.12.1998, s. 5

Helsingfors den 26 november 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.