961/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 5 § lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 januari 1994 om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna (79/1994) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Uppbörd

Kommunen skall betala sin betalningsandel under den andra månaden efter den månad då andelen har fastställts. Om den sista dagen i månaden är en helgdag, en helgfri lördag eller en vardag då de betalningssystem som allmänt används vid betalningar mellan bankerna enligt ett meddelande från Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen inte är i bruk på grund av ett beslut från Europeiska centralbanken eller Finlands Bank, upphör uppbördstiden den sista föregående vardagen.Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 52/1999
EkUB 7/1999
RSv 31/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.