875/1999

Given i Helsingfors den 28 maj 1999

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Paris den 14 november 1970 ingångna konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 185/1998
KuUB 18/1998
RSv 300/1998

Helsingfors den 28 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.