557/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av 2 § viteslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viteslagen av den 14 december 1990 (1113/1990) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte viten som föreläggs för att säkerställa en rättegång.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 74/1998
LaUB 25/1998
RSv 274/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.