482/1999

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 2 § i sitt beslut av den 7 juni 1995 om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent alkohol (852/1995) som följer:

2 §
Allmänna villkor

Tillstånd att bedriva detaljhandel som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen kan beviljas endast en sådan tillverkare av gårdsvin eller kvass vars tillverknings- och försäljningsverksamhet kan anses sammanhänga med regionens landsbygdsnäringar.

Den som har tillverkningstillstånd för gårdsvin eller kvass kan ha detaljhandelstillstånd som berättigar till endast ett försäljningsställe.


Detta beslut träder i kraft den 15 april 1999.

Beslutet tillämpas på ärenden som är anhängiga när det träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 1999

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.