1182/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroll av djur

Jord- och skogsbruksminiseriet har

ändrat bilagan I i jord- och skogsbruksministeriets beslut (1236/1996) den 30 december 1996 om veterinärä gränskontroller av djur, sådana den är i jord- och skogsbruksministeriets beslut 937/1997, och

fogat ett nytt 2 mom. till 1 § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas dock inte på levande djur som importeras från Norge.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.