1113/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1998

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 1999

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1999 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 199 penni per kilometer, som höjs med
― 17 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
― 36 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
― 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
― 5 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
― 5 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
― 18 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt 205 penni per kilometer
snöskoter 132 penni per kilometer
motorcykel 133 penni per kilometer
moped 77 penni per kilometer
annat fordon 41 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 5 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 50 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 69,―
över 10 timmar (heldagtraktamente) 154,―
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
― med minst 2 timmar 69,―
― med mer än 6 timmar 154,―

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,―
Albanien 205,―
Algeriet 250,―
Amerikas Förenta Stater 350,―
Andorra 220,―
Angola 400,―
Antiqua och Barbuda 320,―
Arabemiraterna 360,―
Argentina 380,―
Armenien 225,―
Aruba 230,―
Australien 330,―
Azerbajdzejan 310,―
Azorerna 175,―
Bahamas 280,―
Bahrain 270,―
Bangladesh 210,―
Barbados 330,―
Belgien 350,―
Belize 190,―
Benin 250,―
Bermuda 280,―
Bhutan 130,―
Bolivien 160,―
Bosnien-Hertsegovina 260,―
Botswana 180,―
Brasilien 340,―
Sao Paulo 380,―
Brunei 230,―
Bulgarien 200,―
Burkina Faso 200,―
Burundi 180,―
Central-afrikanska republiken 225,―
Chile 260,―
Colombia 220,―
Costa Rica 230,―
Cypern 220,―
Danmark 350,―
Djibouti 200,―
Dominica 280,―
Dominikanska republiken 310,―
Ecuador 220,―
Egypten 260,―
Elfenbenskusten 310,―
El Salvador 220,―
Eritrea 150,―
Estland 230,―
Etiopien 160,―
Fidzi 260,―
Filippinerna 260,―
Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 220,―
Frankrike 360,―
Färöarna 300,―
Gabon 290,―
Gambia 200,―
Georgien 270,―
Ghana 200,―
Grekland 280,―
Grenada 280,―
Grönland 300,―
Guadeloupe 280,―
Guatemala 170,―
Guinea 260,―
Guinea-Bissau 170,―
Guyana 180,―
Haiti 230,―
Honduras 180,―
Hongkong 400,―
Indien 190,―
Indonesien 250,―
Irak 260,―
Iran 200,―
Irland 320,―
Island 355,―
Israel 360,―
Italien 350,―
Jamaica 210,―
Japan 540,―
Jemen 240,―
Jordanien 230,―
Jugoslavien 250,―
Jungfruöarna (USA) 195,―
Kambodzha 200,―
Kamerun 180,―
Kanada 280,―
Kanarieöarna 270,―
Kap Verde 180,―
Kazachstan 320,―
Kenya 240,―
Kina 360,―
Kirgisistan 280,―
Komorerna 220,―
Kongo-Brazzaville 270,―
Kongo-Kinshasa (f.d. Zaire) 250,―
Koreanska republiken (Sydkorea) 340,―
Kroatien 330,―
Kuba 250,―
Kuwait 340,―
Laos 160,―
Lesotho 160,―
Lettland 250,―
Libanon 310,―
Liberia 250,―
Libyen 330,―
Liechtenstein 340,―
Litauen 230,―
Luxemburg 350,―
Macao 300,―
Madagascar 150,―
Madeira 195,―
Makedonien 220,―
Malawi 180,―
Malaysia 210,―
Maldiverna 170,―
Mali 170,―
Malta 290,―
Marocko 290,―
Marshallöarna 150,―
Martinique 285,―
Mauretanien 170,―
Mauritius 170,―
Mexico 240,―
Mikronesien 180,―
Mocambique 210,―
Moldavien 190,―
Monaco 330,―
Mongoliet 200,―
Myanmar (Burma) 250,―
Namibien 170,―
Nederländerna 350,―
Nederländska Antillerna 300,―
Nepal 180,―
Nicaragua 230,―
Niger 170,―
Nigeria 220,―
Norge 360,―
Nya Zeeland 300,―
Oman 320,―
Pakistan 150,―
Panama 260,―
Papua-Nya Guinea 220,―
Paraguay 190,―
Peru 270,―
Polen 260,―
Portugal 300,―
Puerto Rico 280,―
Qatar 270,―
Ruanda 230,―
Rumänien 240,―
Ryssland 280,―
Moskva 360,―
Petersburg 340,―
Saint Kitts och Nevis 290,―
Saint Lucia 270,―
Saint Vincent och Grenadinerna 260,―
Salomonöarna 130,―
Samoa 195,―
San Marino 250,―
Sao Tome och Principe 245,―
Saudi-Arabien 360,―
Schweiz 360,―
Senegal 210,―
Seychellerna 320,―
Sierra Leone 160,―
Singapore 320,―
Slovakien 200,―
Slovenien 230,―
Somalia 150,―
Spanien 350,―
Sri Lanka 150,―
Storbritannien 340,―
Sudan 180,―
Surinam 180,―
Swaziland 150,―
Sverige 330,―
Sydafrika 200,―
Syrien 270,―
Tadzikistan 230,―
Taiwan 290,―
Tanzania 250,―
Thailand 250,―
Tjeckien 250,―
Togo 230,―
Tonga 230,―
Trinidad och Tobago 210,―
Tunisien 240,―
Turkiet 250,―
Istanbul 290,―
Turkmenia 280,―
Tyskland 340,―
Uganda 160,―
Ukraina 310,―
Ungern 290,―
Uruguay 210,―
Uzbekistan 280,―
Vanuatu 150,―
Venezuela 280,―
Vietnam 225,―
Vitryssland 320,―
Zambia 210,―
Zimbabwe 180,―
Österrike 350,―
Land, som inte nämnts särskilt 200,―

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 38,50 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 77,00 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 ― 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 30 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 1999.

Helsingfors den 2 december 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Nuoritalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.