100/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Förordning om ändring av 1 § förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 1 § förordningen den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/1976) som följer:

1 §

Magistraten skall utan dröjsmål anmäla i befolkningsdatasystemet registrerad uppgift om att barn fötts utom äktenskap till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Är modern död eller har hon inte hemkommun i Finland, skall den magistrat inom vars ämbetsdistrikt barnet har fötts anmäla födelsen till barnatillsyningsmannen i den kommun där barnet är bosatt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.