58/1998

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat

ändra 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (165/93), sådana de lyder i statsrådets beslut av den 13 februari 1997 (141/1997), som följer:

2 §

Enhetspriset för en lokal som hör till dyrhetsklass 100 är 8 010 mark per nyttokvadratmeter. Enhetspriset för lokaler som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för en lokal i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för lokalen i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De enhetspriser som uträknats enligt 2 och 3 §§ höjs på grund av att lokalerna utrustas som följer:

mk
a) grundskolans lågstadium 650
b) grundskolans högstadium, gymnasier och vuxengymnasier 870
c) yrkesundervisningsanstalter 2 090
d) allmänna bibliotek 1 330

6 §

De enhetspriser som avses i 2 och 4 §§ motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 102,4 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 1997 (1995 = 100).


Detta beslut träder i kraft den 13 februari 1998 och det tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 1998.

Helsingfors den 29 januari 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.