1420/1997

Givet i Helsingfors den 22 december 1997

Utrikesministeriets meddelande om straffbestämmelser som gäller rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att om straff för brott eller försök till brott mot följande förordning av rådet som gäller Sierra Leone bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 2465/97 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone; EGT nr L 344, 15.12.1997, s.1. Om förverkandepåföljder bestäms kapitlets 8―13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 22 december 1997

Utrikesminister
Tarja Halonen

Lagstiftningsråd
Päivi Kaukoranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.