1359/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 30 december 1993 om arbetskraftskommissioner (1681/1993) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1791/1995, som följer:

3 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande om förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd

Arbetskraftsbyrån skall ge utlåtanden, som är bindande för folkpensionsanstalten, om hur de arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som bestäms i 2 § 2 mom., 2 a kap., 13 och 14 §, 15 § 2 mom., 16 och 21 § samt, 25 § 3 mom. och 26 § 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) har uppfyllts. Bindande utlåtanden om hur de förutsättningar som bestäms i 15 § 3 mom., 17―20 och 22 § lagen om arbetsmarknadsstöd har uppfyllts ges av arbetskraftskommissionen. När det är fråga om huruvida någon skall anses ha varit borta från arbetsmarknaden på det sätt som avses i 20 § 1 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd, ges det bindande utlåtandet dock av arbetskraftsbyrån. Arbetskraftskommissionen ger även utlåtanden om hur de i 15 § 4 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd bestämda förutsättningarna som anges i 34 § 1 mom. nämnda lag har uppfyllts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.