1315/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Undervisningsministeriets beslut om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina

Undervisningsministeriet har med stöd av 6 § lagen den 15 juli 1994 om allmänna språkexamina (668/1994) beslutat:

1 §

Det momsfria maximibeloppet för den avgift som uppbärs för allmän språkexamen är 300 mark för en examen på grundnivå, 400 mark för en examen på mellannivå, samt 700 mark för en examen på högsta nivå.

Maximibeloppet för den avgift som uppbärs för en examen i finska på grund- eller mellannivå kan höjas med högst hundra mark, om deltagaren avlägger den muntliga delen av examen individuellt inför den person som bedömer språkexamen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 22 december 1997

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.