1125/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 28 december 1995 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 5 december 1997 (1124/1997) och vilket republikens president godkänt likaså den 5 december 1997 och beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 5 december 1997, är i kraft från den 20 december 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 5 december 1997 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (1124/1997) och denna förordning träder i kraft den 18 december 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 84/1997)

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.