1080/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om en social- och hälsovårdsberättelse

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vederbörande ministerium skall med två års mellanrum lämna en social- och hälsovårdsberättelse om folkhälsans och socialskyddets tillstånd och utveckling. Berättelsen skall utgöra ett särskilt komplement till berättelsen om regeringens åtgärder.

2 §

Vederbörande ministerium skall sammanställa social- och hälsovårdsberättelsen efter att nödvändiga uppgifter från andra ministerier har inkommit.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Den första social- och hälsovårdsberättelsen lämnas 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 oktober 1995 om avgivande av en berättelse om folkhälsotillståndet till riksdagen (1238/1995).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 92/1997
GrUB 4/1997
RSv 156/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.