1026/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 2 § 3 punkten samt den till lagen fogade accistabellen som följer:

3 §

I denna lag avses med


vin genom jäsning tillverkade drycker som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol; som vin betraktas dessutom sådana genom jäsning tillverkade drycker som hör till ovan nämnda positioner och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 5,5 volymprocent och som innehåller tillsatt etylalkohol,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998

RP 105/1997
StaUB 15/1997
RSv 132/1997
Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21,
Rådets direktiv 92/84/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29,
Rådets direktiv 96/99/EG; EGT nr L 8, 11.1.1997, s. 12

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Jouko Skinnari

Accistabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.