924/1997

Givet i Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet

Republikens President befriar på begäran politices magistern, sjuksköterskan, riksdagsmannen Arja Inkeri Alho från medlemskap i statsrådet samt från uppdraget att vara minister för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets, statsrådets kanslis och social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde.

Republikens President utnämner och förordnar samtidigt juris kandidaten, riksdagsmannen Jouko Juhani Skinnari till medlem av statsrådet samt till minister för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets, statsrådets kanslis och social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde.

Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.