852/1997

Utfärdat i Helsingfors den 4 september 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

till statsrådets beslut av den 27 september 1990 om val av bostadsrättshavare (900/1990) fogat en ny 1 a § som följer:

1 a §
Avgränsning av tillämpningsområdet Företräde för en boende

Då ett hus ändras till bostadsrättsbostad, kan en person som på grundval av hyresrätt eller annan rätt besitter lägenheten och som fyllt 18 år, eller en familjemedlem som bor i lägenheten och härleder sin rätt till honom utan hinder av detta beslut godkännas som bostadsrättshavare, eller också kan han fortsätta att besitta lägenheten som hyresgäst. En sådan person kan utan hinder av detta beslut också senare godkännas som bostadsrättshavare till en bostad som han eller hans familj har besuttit redan innan huset ändrades till ett bostadsrättshus. Då en sådan bostad blir ledig, väljs bostadsrättshavaren så som detta beslut föreskriver, om inte annat föranleds av lagen om bostadsrättsbostäder.


Detta beslut träder i kraft den 10 september 1997.

Helsingfors den 4 september 1997

Minister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.