777/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 augusti 1997

Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1998-2000

Försvarsministeriet har med stöd av 8 § 1 mom. värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950) och 19 § förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 1169/1988 och det sistnämnda i förordning 1361/1988, beslutat:

1 §

De värnpliktiga, vilka förordnats att inträda i beväringstjänst i försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 1998, 1999 eller 2000, är skyldiga att i enlighet med order, som särskilt skall tillställas dem, inställa sig till tjänstgöring på följande tider:

1) till landstridskrafterna, luftstridskrafterna och gränsbevakningsavdelningarna förordnade värnpliktiga den 13 januari 1998, den 6 juli 1998, den 4 januari 1999, den 5 juli 1999, den 3 januari 2000 eller den 3 juli 2000; samt

2) till sjöstridskrafterna förordnade värnpliktiga den 9 februari 1998, den 6 juli 1998, den 4 januari 1999, den 5 juli 1999, den 3 januari 2000 eller den 3 juli 2000.

Om inte annat meddelas i den order som avses i 1 mom., skall den värnpliktige inträda i tjänst den föreskrivna dagen senast klockan 18.00.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 25 augusti 1997. Genom beslutet upphävs försvarsministeriets beslut av den 11 oktober 1995 om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1998 (1181/1995) och försvarsministeriets beslut av den 27 november 1996 om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1999.

Helsingfors den 12 augusti 1997

Försvarsminister
Anneli Taina

Föredragande
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.