141/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 februari 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat

ändra 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (165/1993), sådana de lyder i statsrådets beslut av den 8 februari 1996 (89/1996), som följer:

2 §

Enhetspriset för en lokal som hör till dyrhetsklass 100 är 7 650 mark per nyttokvadratmeter. Enhetspriset för lokaler som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för en lokal i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för lokalen i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De enhetspriser som uträknats enligt 2 och 3 §§ höjs på grund av att lokalerna utrustas som följer:

mk
a) grundskolans lågstadium 610
b) grundskolans högstadium, gymnasier och vuxengymnasier 890
c) yrkesundervisningsanstalter 2 020
d) allmänna bibliotek 1 320

6 §

De enhetspriser som avses i 2 och 4 §§ motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 99,3 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 1996 (1995 = 100).


Detta beslut träder i kraft den 27 februari 1997 och det tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 1997.

Helsingfors den 13 februari 1997

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.