1246/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (l 50/92) beslutat:

1 §

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till statens och för vilka statens konstmuseum uppbär en av museet fastställd avgift till självkonstnadspris är sådana beslut som gäller ansökningar om tillstånd till utförsel av kulturföremål och som grundar sig på lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (445/78).

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka statens konstmuseum prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) konstutställningar,

2) audivisuella program, multikonstnärliga framföranden och andra program.

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning.

4) konserveringsforskning och konserveringsrådgivning,

5) utbildnings- och konsultservice,

6) utlåning och försäljning av informations- och bildmaterial,

7) service som gäller databaser och annan direktanvändning,

8) användning av lokaler; samt

9) andra beställda prestationer.

3 §

Begrändsad användning av samlingar, bild- och fackmaterial samt register i museets lokaler är avgiftsfri självservice.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till den 31 december 1999.

Helsingfors den 18 december 1996

Minister
Claes Andersson

Kulturråd
Kari Poutasuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.