1240/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ekonomiskt bistånd till nödställda finska medborgare i utlandet

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 8 § 1 mom. lagen den 23 december 1987 om utrikesförvaltningen (1164/1987):

1 §

Diplomatiska och konsulära beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation (beskickning) kan bevilja ekonomiskt bistånd enligt 8 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/1987) på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §

Denna förordning gäller finska medborgare som tillfälligt vistas i utlandet.

3 §

En beskickning kan förmedla pengar, som på förhand insatts på utrikesministeriets konto, till den som av beskickningen har konttaterats

1) vara nödställd i utlandet till följd av sjukdom, olycksfall, brott eller någon annan därmed jämförbar omständighet och som

2) inte utan beskickningens hjälp kan få tillgång till tillräckliga medel för att avhjälpa den omedelbara nöden.

4 §

Om det inte är möjligt att få en insättning på konto, kan beskickningen mot återbetalningsförbindelse ge ekonomiskt bistånd för hemresa till den som avses i 3 §.

5 §

Om det inte är möjligt att få en insättning på konto och den som avses i 3 § inte kan ge en återbetalningsförbindelse på grund av allvarlig sjukdom, medvetslöshet eller annan därmed jämförbar omständighet, kan beskickningen ge ekonomiskt bistånd för hemresa eller för nödvändig och tillfällig sjukvård.

6 §

En beskickning kan till den som avses i 3 § ge smärre ekonomiskt bistånd för att avhjälpa omedelbar nöd.

Värdet av nämnda smärre bistånd skall dras av från den summa som beskickningen eventuellt har förmedlat eller läggas till den återbetalningsförbindelse som eventuellt upprättas.

7 §

I fråga om bistånd till sjömän gäller dessutom vad som särskilt stadgas därom.

8 §

För förmedling av pengar och för beviljande av ekonomiskt bistånd med stöd av denna förordning uppbärs expeditionsavgift.

9 §

Om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt denna förordning bestäms i 8 § 2 mom. lagen om utrikesförvaltningen.

10 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning meddelas av utrikesministeriet.

11 §

Beslut som en beskickning har fattat med stöd av denna förordning överklagas hos länsrätten i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.