1107/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om skydd av valar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1982 om skydd av valar (1112/82) lagens rubrik samt 2 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

Lag

om skydd av valar och arktiska sälar

2 §

Vad 1 mom. stadgar gäller inte import i vetenskapligt syfte eller för undervisning, då importen sker med tillstånd av Finlands miljöcentral, inte heller import av konstföremål som tillverkats av valtänder eller valben.

2 a §

Importen av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996
Rådets direktiv 83/129/EEG; EGT nr L 91, 9.4.1983, s. 30, ändr. 85/370/EEG.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.