971/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1996

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet till 1 § i sitt beslut av den 24 augusti 1994 om specialomsorgsdistrikt (769/1994)

fogat ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Vad som i 1 moment 5 och 7 punkten stadgas om Heinola stad tillämpas också på den kommun som avses i 1 § inrikesministeriets beslut om upplösande av Heinola stad och Heinola landskommun och bildande av en ny kommun (514/1996).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 28 november 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.