850/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av finansministern stadgas:

1 §

Det i Buenos Aires den 13 december 1994 mellan Republiken Finland och Republiken Argentina ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 24 november 1995 (849/1996) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 24 november 1995 och beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 5 november 1996, är i kraft från den 5 december 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 24 november 1995 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (849/1996) och denna förordning träder i kraft den 5 december 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/1996)

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.