834/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 21 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) som följer:

21 §
Ansökan om förmån

Grundstöd och andra förmåner som ansluter sig till det skall sökas hos folkpensionsanstalten. Förtjänststöd och andra förmåner som ansluter sig till det skall sökas skriftligen hos den behöriga arbetslöshetskassan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.