824/1996

Utfärdat i Helsingfors den 1 november 1996

Trafikministeriets beslut om fortsättning av giltighetstiden för beslutet om ruttaxor för taxibilar

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder ändrat i lag av den 15 juli 1994 (662/1994) beslutat:

1 §

Med detta beslut fortsätter trafikministeriets beslut om ruttaxor för taxibilar, utfärdat den 15 januari 1996 (25/1996), att gälla tillsvidare.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 1 november 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.