823/1996

Utfärdat i Helsingfors den 7 november 1996

Statsrådets beslut om ändring av 14 c § statsrådets beslut om företagsstöd

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

ändrat 14 c § 1 mom. i statsrådets beslut av den 30 december 1993 om företagsstöd (1689/1993) sådant detta moment lyder i statsrådets beslut av den 1 augusti 1996 (593/1996) som följer:

14 c §

Om den som genomför ett projekt för verksamhetsmiljön och får stöd är ett företag, iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller maximibeloppen för investeringsstöd för utvecklingsområde, småföretagsstöd eller utvecklingsstöd för små och medelstora företag. Detta gäller dock inte ett sådant företag som huvudsakligen ägs av en eller flera kommuner, forskningsinstitut,läroinrättningar eller andra offentliga sammanslutningar eller företag, om det främsta syftet med företagets verksamhet är att främja näringsverksamhet, utbildning eller forskning.Detta beslut träder i kraft den 11 november 1996.

Helsingfors den 7 november 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Industrirådet
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.