821/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Riga den 10 september 1996 mellan Republiken Finland och Republiken Lettland ingångna överenskommelsen om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område, vilken republikens president godkänt den 11 oktober 1996 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 25 oktober 1996, träder i kraft den 24 november 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 november 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 83/1996)

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.