813/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 5 mom. lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) som följer:

9 §

När utmätning har verkställts skall förrättningsmannen utöver besvärsanvisning enligt 10 kap. 11 § utsökningslagen ge en anvisning om vad som skall iakttas vid grundbesvär och ansökan om avbrytande samt om den påföljd som stadgas för försummelse.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.