616/1996

Given i Nådendal den 9 augusti 1996

Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet år 1996

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 18 § 3 mom. av lagen den 3 mars 1995 om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet (272/95) samt 64 § 1 mom. och 66 § lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69),

sådana de lyder, det förstnämnda lagrum i lag av den 22 december 1995 (1645/95) och de två sistnämnda i lag av samma datum (1643/95):

1 §

Förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet år 1996 är de finska beskickningar som nämns i bifogade förteckning. Förhandsröstning vid beskickningar anordnas under de tider som anges i förteckningen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Nådendal den 9 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.