606/1996

Given i Nådendal den 9 augusti 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77) som följer:

9 §
Utförande av arbete under olika tider av dygnet

Det är tillåtet att låta utföra arbete mellan klockan 6 och klockan 23.Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

Rådets direktiv 93/104/EG; EGT nr L 307, 13.12.1993 s. 18
RP 34/96
ApUB 10/96
RSv 98/96

Nådendal den 9 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.