493/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 december 1991 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien (1734/91) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 1996.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.