492/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Ukraina

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 5 juni 1995 ingångna luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Ukrainas regering, vilket republikens president godkänt den 27 oktober 1995 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 3 april 1996, är i kraft från den 1 mars 1996 såsom därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 47/96)

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.