486/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av 45 § kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 § 2 mom. 1 punkten kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/95) som följer:

45 §
Tjänstestadga

I tjänstestadgan meddelas också

1) allmänna bestämmelser om anställning av tjänsteinnehavare,Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 44/96
FvUB 10/96
RSv 99/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.