482/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har till 3 § i sitt beslut av den 22 december 1995 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (1806/95) fogat ett nytt 2 mom.

3 §

Om prestationen som avses ovan i 1 mom. grundar sig på arbetsinkomst utomlands som avses i 77 § inkomstskattelagen skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 12 %.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 19 juni 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.