479/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av 2 § förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2 § 2 och 3 mom. förordningen den 24 augusti 1990 om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler (743/90) som följer:

2 §
Brandsäkerhetskrav

En stoppad sittmöbel anses uppfylla kravet enligt 1 mom., om dess stoppade delar inte antänds av en brinnande cigarett vid provning enligt standarden SFS-EN 1021-1 eller om dess brandsäkerhet kan påvisas tillförlitligt på något annat sätt.

På begäran av en tillsynsmyndighet skall näringsidkaren visa att en stoppad sittmöbel fyller det krav som ställs i 1 mom. Detta sker genom framläggande av en provningsrapport eller ett utlåtande av ett inhemskt eller utländskt laboratorium eller forskningsinstitut som har tillräcklig sakkunskap.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.