474/1996

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om hygienkrav på fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter (fiskhygienbeslutet)1) 14/VLA/96 31.5.1996 1.7.1996
JSMb om ändring av bilagan till beslut nr 8/VLA/94 om främmande ämnen i livsmedel av animaliskt urspring och övervakning av dem2) 12/VLA/96 28.5.1996 1.7.1996

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslutet:

JSM VLAb om bekämpning av afrikansk hästpest3) 13 /VLA/96 3.6.1996 1.7.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 91/493/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15
Rådets direktiv 95/71/EEG, EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 40
Kommissionens beslut 93/51/EEG, EGT nr L 13, 21.1.1993, s. 13
Kommissionens beslut 93/140/EEG; EGT nr L 56, 9.3.1993, s. 42
Kommissionens beslut 94/358/EG; EGT nr L 156, 23.6.1994, s. 50
Kommissionens beslut 95/149/EG; EGT nrL 97, 29.4.1995, s. 84
2)Rådets direktiv 86/363/EEG; EGT nr L 221, 7.8.11986, s. 43
Rådets direktiv 91/492/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1
Rådets direktiv 91/493/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15
Rådets direktiv 94/29/EEG; EGT nr L 189, 23.7.1994, s. 67
Rådets direktiv 95/39/EG; EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 29
Rådets direktiv 95/71/EG; EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 40
Kommissionens beslut 93/351/EEG; EGT nr L 144, 16.6.1993, s. 23
3)Rådets direktiv 92/35/EEG; EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 19

Helsingfors den 13 juni 1996

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.