470/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har

fogat till bihang XI av del III i bilagan i trafikministeriets beslut av den 16 april 1992 om transport av farliga ämnen på järnväg (394/92), sådant det lyder delvis ändrat i beslut av den 29 december 1994 (1530/94), punkterna 3.2.5, 3.5.3, 3.7.5., 3.7.5.1, 3.7.5.2, 3.7.5.3, 3.7.5.4, 3.7.5.5, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG; EGOT nr L 365, 31.12.1994, s. 24

Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bihang XI

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.