469/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

ändrat bilaga B mnr 10 381 i sitt beslut av den 14 februari 1992 (147/92) om transport av farliga ämnen på väg, sådant det delvis förändrat lyder i besluten av den 20 december 1994 (1372/94) och den 3 mars 1995 (337/95), samt

fogat till bihang B.1a nya mnr 211 325, 211 333, 211 352, 211 374, 211 380, 211 381 och 211 382, som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG; EGOT nr L 365, 31.12.1994, s. 24

Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Seija Miettinen

Bilaga B Bilaga B 1a

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.